Κοινωνικός Τουρισμός 2024-2025: Τι ώρα αναμένεται σήμερα να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος

Σήμερα μετά τις 6μμ ενδέχεται να αναρτήσει η ΔΥΠΑ στον ιστότοπο της (dypa.gov.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος της Υπηρεσίας “Κοινωνικού Τουρισμού 2024 – 2025″για τα voucher δωρεάν διακοπών.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το προσωρινό Μητρώο μαζί με τα αποτελέσματα του κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τους  Κωδικούς Αριθμούς Αίτησης όλων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα 4 τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα 4 τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
  • Τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, τη συνολική μοριοδότηση και την  σειρά κατάταξής τους,
  • Τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και τα 4 τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο,
  • Την  ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι ενστάσεις

Πάντως εάν εκδοθούν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα του “Κοινωνικού Τουρισμού 2024 – 2025”, μετά θα δοθεί το περιθώριο 3 ημερών για να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ένταση κατά του προγράμματος (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα). Υπενθυμίζεται δε πως οι συμμετέχοντες του προγράμματος που θέλουν να υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

  • Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουν με σαφή τρόπο τον λόγο που υποβάλλουν ένσταση και τον λόγο απόρριψης (όπως  εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ).
  • Μετά θα πρέπει να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση.
  • Σε κάθε περίπτωση η επισύναψη δικαιολογητικών είναι αναγκαία, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά της φορολογικής δήλωσης.

Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα

Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν  τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος.  Μάλιστα το  οριστικό Μητρώο Δικαιούχων και ο οριστικός Πίνακας  των αποκλειομένων του προγράμματος θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.  και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται δε πως δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (12 και άνω μήνες ανεργίας) το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για τους άγαμους, τα 24.000 ευρώ για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και του Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, στο οποίο φέτος προστίθεται η Θεσσαλία (εκτός των Σποράδων).

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2024 έως 14.01.2025) και του Πάσχα (από 11.04.2025 έως 27.04.2025). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.