Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές.

Το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (European Forest Fire Information System – EFFIS) αποτελείται από ένα διαδικτυακό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών χωρισμένο σε τμήματα, το οποίο παρέχει πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και ιστορικά στοιχεία σχετικά με δασικές πυρκαγιές και κύκλους πυρκαγιών σε περιφέρειες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής...

Read More ›